Ster

Het is leuk om juist met collega’s te sporten waar je in het dagelijkse werk niet direct mee samenwerkt. Op die manier leer je iedereen beter kennen, en dat komt de sfeer en samenwerking zeker ten goede

Al vanaf de eerste reclameblokken is de opdracht van de minister van OCW aan Ster om de reclameruimte rondom de programma’s van de publieke omroep zo goed mogelijk te verkopen. De wereld is sindsdien enorm veranderd, maar die opdracht staat nog steeds: we zijn en blijven daar waar de publieke omroep is: op tv, radio en digital.
Hoeveel personeel is er in dienst bij Ster?
Bij Ster werken momenteel 90 werknemers.
Hoe vaak traint Ster met Sport in Business?
Ster traint één keer per week met Sport in Business op de maandagavond, direct na werktijd.
Wat voor trainingen doet Sport in Business met Ster?
Met de Ster wordt er voornamelijk gefocust op het fitboksen. Uithoudingsvermogen, conditie en kracht verbeteren staat centraal. Daarnaast wordt er veel aandacht besteed aan de juiste (kickboks)technieken en samenwerken.
Wat doet het voor de Ster om 1x per week met alle collega´s te kunnen sporten?
Naast het feit dat het sporten met het werk bijdraagt voor Ster om een aantrekkelijke werkgever te zijn, heeft het ook een doeltreffend effect op de werknemers. We zijn begonnen met een groepje van +/- 15 man, wat nu is uitgegroeid tot een groep van ruim 30 collega’s die roulerend sporten met Sport in Business. Wekelijks starten er nieuwe collega’s met sporten en pakken het daarna op met de groep. Het bevordert de saamhorigheid ontzettend, en dat is geweldig om te zien!
Hoe ervaart de Ster het sporten met Sport in Business, en met collega’s?
Het resultaat van het sporten is dat iedereen zich een stuk fitter voelt. Het motiveert mensen dan ook om buiten het fitboksen om meer te sporten. Collega’s die al aan een eigen sport deden, merken dat het fitboksen ervoor zorgt dat ze daar beter in worden. Daarnaast is het vaste uurtje op maandag ook gewoon heel leuk (en tegelijkertijd behoorlijk zwaar..). Het is heel goed voor de teamspirit, en leuk om juist met collega’s te sporten waar je in het dagelijkse werk niet direct mee samenwerkt. Op die manier leer je iedereen beter kennen en dat komt de sfeer en samenwerking zeker ten goede.
Zou je het trainen met Sport in Business aanraden voor andere bedrijven?
Zeker weten. Het is heel goed dat een werkgever medewerkers in staat stelt gezonder/fitter te worden. Dat verhoogt de medewerkerstevredenheid. Daarnaast zorg je dat medewerkers meer bewegen, en dus fitter worden. En een bijkomstig voordeel is dat het samen sporten ervoor zorgt dat collega’s elkaar beter leren kennen en er teamspirit ontstaat.
Noortje Lankhaar – Senior Research Consultant
0