MAATWERK

Creëer met behulp van deze Sport in Business bouwstenen
een sportpakket op maat

Elk bedrijf is verschillend. De taken, dagindeling, werktijden, werkdruk en de intensiteit van het werk kunnen enorm verschillen. Sport in Business stelt een sportpakket precies samen naar de wensen, en doelstellingen van de organisatie. Deze doelstellingen worden in overleg met Sport in Business vastgesteld aan de hand van de zogezegde nulmeting. Na een periode van sporten volgt er een evaluatie waar deze nulmeting opnieuw worden afgenomen, en de resultaten in kaart kunnen worden gebracht.


NULMETING

Aan het begin van een nieuw sporttraject wordt er een nulmeting afgenomen onder de werknemers. De nulmeting wordt afgenomen op basis van reeds bestaande gegevens vanuit het bedrijf, in combinatie met de fitheidstest van Sport in Business. Mogelijke criteria die in de nulmeting gemeten kunnen worden zijn:

Ziekteverzuim/verzuimkosten

Arbeidsproductiviteit

Stressniveau

Tevredenheid van de werknemers

Werksfeer

Lichamelijke klachten/blessures

Bedrijfsimago

Teambuilding

Fitheidsniveau
Aan de hand van de nulmeting worden er doelen opgesteld, en afspraken gemaakt. Zowel de duur, als de intensiteit van een training wordt aangepast naar de resultaten van deze meting, en zijn volledig te bepalen door het bedrijf. Tevens wordt op basis van deze nulmeting ook bepaald welke disciplines belangrijk zijn om terug te laten komen in de trainingen. Uiteraard zal Sport in Business gedurende dit traject een adviserende rol spelen.


SPORTEN

Het bedrijf start op frequente basis met het sporten met Sport in Business in de vorm van fitboksen, circuit-, loop- of weerbaarheidstrainingen. De trainingsfrequentie kan variëren van 1 keer per maand tot 5 keer per week. De duur van een training kan verschillen van 30 tot 60 minuten. Het uitgangspunt van deze trainingen is het in de basis fit(ter) maken van de werknemer. Daarnaast zullen de afgesproken disciplines uit de nulmeting elke training terugkeren voor verbetering.
Voorbeeld 1 | Een salesteam dat elke dag moet scoren, en werken met targets, kan getraind worden op: focus, doorzettingsvermogen, en discipline

Voorbeeld 2 |
Een kantoorteam dat de hele dag achter een computerscherm zit en te weinig beweging krijgt, kan getraind worden op conditie, uithoudingsvermogen en teambuilding.

Voorbeeld 3 |
Een team (vrachtwagen)chauffeurs die veel op pad zijn, en soms te maken krijgt met vervelende situaties, kan getraind worden op weerbaarheid en zelfverdediging.


EVALUATIE

Na een vooraf vastgestelde periode van 3-, 6- of 12 maanden volgt de evaluatie. Opnieuw worden de criteria uit de nulmeting gemeten. De resultaten worden geëvalueerd, en nieuwe doelen worden opgesteld.
0